PREVÁDZKOVÁ DOBA od 1.5.2022


PONDELOK - NEDEĽA:

14:00 - 20:00 h

V PRÍPADE PRIAZNIVÉHO POČASIA

ROZPIS VYUŽITIA TD


Prenájom TD v sobotu, nedeľu a dopoludnia v pracovné dni je
potrebné rezervovať 24 hod. pred na t.č.:

Kontakt:

+421 903 906 325

+421 911 636 600

 

CENNÍK

8:00 h – 20:00 h = 8,00 € / 1 h za prenájom jedného tenisového dvorca

Permamentka = 200,00 € / 30 hracích hodín

 
 

 

 

Predpoveď počasia:

 

LEVOČA:NOVINKY

arr3SPIŠ MARKET CUP "22" rozpis poradia zápasov 2.7.2022.pdf časový harmonogram podujatia SMC.pdf detail turnaja... arr3LM VsTZ - seniori7. - 8. mája 2022 klub usporiadal Letné majstrovstvá VsTZ -... arr32% z dane...Dobrý deň, Obraciame sa na Vás s prosbou o poskytnutie 2% podielu z dane pre TC 92Levoča. Práve Vy,...

KONTAKTY

TC 92 Levoča
Potočná 26
054 01 Levoča
tel: +421 903 906 325
tc@tc92levoca.eu
IČO: 17 149 461, DIČ: 2020741855
IBAN: SK0909000000000101384920

ANKETA

Ako sa Vám páčia tieto stránky?

Veľmi sa mi páčia Veľmi sa mi páčia 40% Páčia sa mi Páčia sa mi 32% Neveľmi sa mi páčia Neveľmi sa mi páčia 14% Vôbec sa mi nepáčia Vôbec sa mi nepáčia 14%

HISTÓRIA

KRÁĽOVSKÁ HRA v KRÁĽOVSKOM MESTE


1899 - 1929

 

 

Tenisová hra sa rýchlo udomacňovala po celom svete. V začiatkoch to bola zábava aristokracie a dôstojníkov, neskoršie aj zámožných občanov. Tenis sa tak stal formou spoločenského styku. Prvú zmienku o lawn-tenisovom športe pod Tatrami nájdeme v druhej polovici 80-tych rokov 19.storočia (1887). Prvý tenisový turnaj sa uskutočnil vo Vysokých Tatrách v roku1894. Popularita tenisu rástla z roka na rok a rozšíroval sa aj do spolkov a spoločnosti na Spiši.

 

Tenisové korene v starobylom kráľovskom meste Levoča, sídle Spišskej župy, siahajú do konca 19. storočia. V roku 1899 vzniká pri krasokorčuliarskom spolku, lepšie povedané s ním lawn-tenisový  spolok. Hneď po založení vybudoval na mieste kĺziska pri mestskej záhrade dva tenisové dvorce. Jeho vojenský oddiel usporiadal v auguste r.1901 prvý majstrovský turnaj o ceny pre dôstojníkov a vojakov. Činnosť spolku sa tak dobre rozvíjala, že sa  v roku 1913 v Levoči pripravovala Župná súťaž v tenise, ale pre nepriaznivé počasie sa uskutočnila len čiastočne. Úspešný rozvoj tenisu v Levoči zabrzdila I. svetová vojna, avšak nezastavila ho úplne. V roku 1920 bol založený Levočský športový klub ( L.S.C.), ktorý v roku 1922 mal vypracované stanovy, kde patril aj tenis. Počet členov L.S.C.: štyria čestní členovia, osemdesiat zakladateľov, deväťdesiat tri rôzných členov a tridsaťosem dorastencov.

 

Predstavenstvo klubu:

Čestný predseda - Dr.Ludovít Neogádi (bývalý podžupan)

Miestopredseda - Ludovít Abrányi (majiteľ pivovaru)

Tajomník - Jozef Ošťádal (profesor reálneho nemeckého gymnázia)

Zapisovateľ - Inž.Alexander Barta

Pokladník - Artur Janovitz (drogerista)

Názov klubu : Levočský športový klub (Leutschaer Sport Club L.S.C.)

Sídlo :  Levoča

Barva :  čierno-biela

Reč jednania : nemecká, slovenská

 

V archívnych dokumentoch nachádzajúcich sa v Štátnom oblastnom archíve v Levoči (OU-L) sa dočítame: „Účel klubu je výchova a otužovanie tela vo všetkých športových odvetviach. Klub sa delí na deväť sekcií :1. bruslenie/korčuľovanie ; 2. ski, rodlovanie a turistika ; 3. telocvik ; 4. šermovanie, zápas a rohovanie ; 5. atletika ; 6. tenis ; 7. futbal ; 8. plávanie ; 9. iné športy.

 

Členovia klubu sú čestní, zakladajúci, riadni, prispievajúci a dorast. Čestných členov na predostretie výboru volilo valné zhromaždenie za ich zvláštne zásluhy učinené na poli športovom, alebo v prospech klubu. Zakladajúcimi členmi sa stanú tí, ktorý ku majetku klubu aspoň 100,-Kčs prispejú, tento obnos pri vstupení naraz má byť zaplatený. Riadnym členom môže byť len ten levočský obyvateľ, milovník športu, ktorý je čsl. Príslušník,dovršil 18 rokov a na základe vlastnoručne podpísaného osvedčenia, následkom odporučenia dvoch riadnych členov. V tomto uzavretí cieľom udobrenia rozhoduje ministerstvo s plnou mocou pre Slovensko., ktorému za tým účelom má byť predostrené. V páde jestli klub v stanových určený cieľ a pokračovanie poťažne obor posobnosti nedodrží,alebo jestli dalším pokračovaním svojho učinkovania ohrozovala by státny alebo súkromný majetok, učinkovanie može byť čsl. vládou bez meškania vyzdvihnuté, vyšetrovanie može byť nariadené a podľa výsledku toho klub može byť na najpresnejšie zadržanie stanov pod ťarchou rozpuštenia upravený alebo aj rozpustený“

 

Tento klub zanikol 22.3.1929.


NDVkZGMxYz